Forus Areal storeier av næringseiendom

Published by Forus Areal on

Da Rogalands Avis i slutten av juli laget en større artikkel om næringseiendomsmarkedet på Forus, ble Forus Areal trukket fram som en av distriktets største eiendomsutviklere. Vår sjef, Kjetil Haver, kunne fortelle at vi som lokaleid selskap i 2022 kjøpte 90.000 kvadratmeter på Forus.

Han fortalte videre at da Forus Areal ble etablert, var investeringsstrategien basert på at det ville være økende arealknapphet, med færre tilgjengelige tomter og liten ledighet i eksisterende bygg på Forus. 

Videreutvikling av 23 eiendommer
− Siden oppstarten i 2022 har vi sett en kraftig økning på både kostnad- og rentesiden, slik at vi avventer riktig tidspunkt for ytterligere kjøp. Nå satser vi heller på å optimalisere og videreutvikle de 23 eiendommene vi allerede har. Når vi finner riktige eiendommer til riktig pris, er vi klare til å handle mer, sier Haver til RA og legger til at ledigheten for lager- og kombinasjonseiendom er historisk lav for Stavanger-regionen.

− Oljesektoren, som fremdeles er den viktigste driveren for arealbehovet i regionen, kan ennå forvente høy etterspørsel de kommende årene. Samtidig gjør økte renter og høyere driftskostnader det tøffere for flere av bedriftene i regionen. Høyt belånte eiere av næringsbygg, gjerne satt opp med kortere tidshorisont, vil vi nok se at kommer for salg, sier Haver.

– Forus Areals vurdering av yieldnivået, altså hvorvidt det er gode leieavtaler med lang løpetid på eiendommene på Forus, er at det fortsatt vil stige noe, selv om de ser at flere selgere har tilpasset seg det nye prisnivået. Som landets viktigste næringsområde, har ledigheten innen kombinasjonseiendom på Forus holdt seg lav gjennom alle svingninger de siste tiårene, og vi ser ikke noe grunn til at utfallet skal bli annerledes nå, fastslår Haver i RA.

Stein Racin Grødem er administrerende direktør i Forus Næringspark AS, som selger byggeklare næringstomter i Forus-området sier i samme artikkel at selskapet det siste året har opplevd stor interesse for kjøp av næringstomter, og salget har vært svært godt hittil i år. Per i dag har vi ventelister på noen av tomtene som ennå ikke er solgt, sier Grødem til RA. − Jeg tror at kontormarkedet på Forus vil utvikle seg positivt i tiden framover. Nybygg av kontor vil være begrenset, siden leieprisene ennå ikke kan forsvare nybygg. Men det vil nok være vedvarende stor interesse for de eksisterende kontorarealene, der leienivået for sammenlignbare arealer ligger langt under prisnivået i Stavanger sentrum, sier Grødem videre.

Categories: Aktuelt

Login

Register

terms & conditions