Tettere på leietakere etter innføring av ny leietakerportal!

Published by Forus Areal on

Innføring av ny leietakerportal i januar har effektivisert driften og optimalisert oppfølgingen av leietakere. Systemet Propely, sørger for bedre rutiner og kontroll. Til glede for både leietakere og administrasjonen i Forus Areal.

– Vi opplever merkbare forbedringer etter at vi lanserte Propely, vårt nye forvaltningssystem. Leietakere melder også om positive endringer. Vi får stadig tilbakemeldinger fra dem om at systemet fungerer bra, sier Monica Hebnes, administrativ forvalter i Forus Areal.

Propely er et intelligent forvaltningssystem som er enkelt for alle. Det er et brukervennlig verktøy for eiendomsforvaltning, som gir nødvendig innsikt for å optimalisere drift av eiendommer.

– Vi er opptatt av å videreutvikle og forbedre driften. I det ligger det også at vi ønsker å komme enda tettere på alle våre leietakere. Dette er et viktig tiltak for å oppnå det. Et godt eksempel på at systemet fungerer, er at beskjeder og tilbakemeldinger aldri faller mellom to stoler, også er vi blitt enda «kjappere på ballen». Vi klarer med god margin å holde oss innenfor 24-timers responstid, smiler Monica.

Categories: Aktuelt

Login

Register

terms & conditions